Khasiat dan Manfaat

BADMINTON

Jawa Barat
Oleh:Koko Koswara

Badminton dimana-mana
Di kampung jeung di kota
Badminton jeung suka-suka
Panglipur lara brangta
Di smes di kap di lop bek hen
Di smes di kap di lop klein spell
Ngulangkeun raket di atur
Tingkahna maju mundur
Latihan ngarih di dapur
Sareng ngagebug kasur

Badminton di mana-mana
Di kampung di kota
Badminton jeung suka-suka badminton
Bari bgajungkung raketnya ngigir
Apung-apungan ti beulah kenca
Kana net nyangsang bulu kok coplok
Rek babalonan ulin leutik keketrekan
Ngulangkeun raket di atur
Tingkahnya teh maju mundur
Dapur latihan ngarih gigih

No comments:

Post a Comment