Khasiat dan Manfaat

BOLELEBO

Timor-Timor

Bolelebo ita nusa lelebo
Bolelebo ita nusa lelebo
Malole si malole ita nusa le malole
Malole si malole ita nusa le malole

Bolelebo tanah Timor lelebo
Bolelebo ita nusa lelebo
Baik tidak baik tanah timor lebih baik
Baik tidak baik tanah timor lebih baik

No comments:

Post a Comment